ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε το 1989. Βασική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Πληροφορικής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών πάνω σε θέματα…..

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε το 1989. Βασική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Πληροφορικής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών πάνω σε θέματα Πληροφορικής, έτσι ώστε ο απόφοιτος του Γ.Π.Α. να μπορεί να αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ως εργαλείο στην εξάσκηση του επαγγέλματός του. Στους σκοπούς του Εργαστηρίου Πληροφορικής περιλαμβάνεται η έρευνα τόσο σε θέματα Γεωργικής Πληροφορικής, όσο και σε γενικότερα θέματα Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών.

Nέα-Λοιπές Ανακοινώσεις

Επικοινωνια

Κτήριο Ρουσσόπουλου, 1ος Όροφος